logo_e_re_minfin1

elako1
Elvin LAKO
Drejtori i Përgjithshëm
Këshilli Mbikqyrës i DPPI

Z. Gentian Këri, kryetar                                          Znj. Irena Beqiraj, anëtar
Znj. Majlinda Dhuka, anëtar
Znj. Ekflodia Leskaj, anëtar
Znj. Vilma Çausholli, anëtar

Sekretare e Këshillit: Milena Memsuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get the Flash Player to see this player.

Bazat e të dhënave  Ndërkombëtare 

DPPI © 2013.Te gjitha te drejtat e rezervuara.                                                                                       Facebook: Drejtoria e Pergjithshme e Pronësisë Industriale