logo_e_re_minfin1

elako1
Elvin LAKO
Drejtori i Përgjithshëm
Këshilli Mbikëqyrës i DPPI

Znj.Vilma Çausholli Gjata, kryetar
Znj. Vjollca Vasiari, anëtar 
Znj. Artemis Dralo, anëtar
Znj. Ekflodia Leskaj, anëtar
Znj. Majlinda Dhuka, anëtar

Sekretare e Këshillit: Milena Memsuri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get the Flash Player to see this player.

Bazat e të dhënave  Ndërkombëtare 

Strategjia 2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPPI © 2013.Te gjitha te drejtat e rezervuara.                                                                                       Facebook: Drejtoria e Pergjithshme e Pronësisë Industriale